Heeft u vragen? Bel 0314 – 343 230 of stuur een WhatsApp Whatsapp

Privacy- en cookieverklaring

Inleiding

A18 Sierbestrating is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. A18 Sierbestrating houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is A18 Sierbestrating, Fabriekstraat 49, 7005 AP Doetinchem Nederland. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses.

A18 Sierbestrating gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten, diensten en ontwikkelingen van A18 Sierbestrating op de hoogte te houden. Als u hier geen prijs meer opstelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

 

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten, diensten en ontwikkelingen van A18 Sierbestrating. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door A18 Sierbestrating. Deze bedrijven worden door A18 Sierbestrating zorgvuldig geselecteerd.

 

Afmelden

A18 Sierbestrating houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. A18 Sierbestrating geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij info@a18sierbestrating.nl. 

 

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die A18 Sierbestrating over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan info@a18sierbestrating.nl of A18 Sierbestrating, Fabriekstraat 49, 7005 AP te Doetinchem. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop A18 Sierbestrating met uw gegevens omgaat.

 

Klikgedrag

Op de websites van A18 Sierbestrating worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan A18 Sierbestrating haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. 

 

Gebruik van Cookies door A18 Sierbestrating

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.

 

Hoe kunt u cookies weigeren?

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Op de sites van A18 Sierbestrating treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. A18 Sierbestrating kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

 

Wijzigingen

A18 Sierbestrating behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacy beleid van A18 Sierbestrating